baner promocyjny jbd

Uszkodzony produkt

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
– wad fabrycznych,
– uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
– niezgodności towaru ze specyfikacją towaru zawartą w zamówieniu
W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką kurierską UPS na adres sklepu:
JBD S.A.
ul. Przesmyckiego 33
05-500 Piaseczno /k Warszawy
Polska
Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę zakupową oraz formularz reklamacyjny. 
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Aby dokonać reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem, który wysyła do Klienta drogą elektroniczną formularz reklamacji. Wydrukowany i wypełniony formularz reklamacyjny razem z towarem stanowią podstawę do uznania reklamacji, zwrotu pieniędzy lub wymiany produktu na pełnowartościowy.
Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.
W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 roku od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

zapisz się

otrzymuj aktualności
i informacje o produktach

bądźmy w kontakcie