baner promocyjny jbd

Kontakt z akcjonariuszami

Zarząd Spółki pod firmą JBD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej „Spółka“) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Łodzi (90-350) przy ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego, Nr 25c, Lok. 314, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00.

 

 

 

 

 

 

zapisz się

otrzymuj aktualności
i informacje o produktach

bądźmy w kontakcie